Kontakt

JP REGIONALNA DEPONIJA "EKO-DEP" DOO, BIJELJINA

Adresa: Miloša Crnjanskog 38, 76 300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH

Telefoni
Uprava: +387 55 224 830 (centrala)
E-mail: ekodep@spinter.net 

Deponija „Brijesnica“ (tel/fax): +387 55 48 38 18     
E-mail: deponija.brijesnica@gmail.com