Javne nabavke

DatumNaziv
Link za download
15.10.2021
Obavještenje o odgađanju postupka javne nabavke
29.09.2021
Odluka o prihvatanju cijene nabavke protektovanih guma
21.09.2021
Odluku o prihvatanju cijene za usluge ZNR i ZOP
24.08.2021
Zaključak o odgađanju postupka javne nabavke
16.08.2021
Odluka o prihvatanju cijene za nabavku dopune kancelarijskog materijala
28.07.2021
Odluka o prihvatanju cijene ocitavanja tahografa
22.07.2021
Odluka o prihvatanju cijene za nabavku i ugradnju gasnog filtera
01.07.2021
Odluka o prihvatanju cijene - kompaktor
25.06.2021
Odluka o ponistenju postupka javne nabavke
25.06.2021
Zaključak o odgađanju javne nabavke
25.06.2021
Odluka o prihvatanju cijene za nabavku rucnog alata
24.06.2021
Odluka o prihvatanju cijene za usluge u oblasti odnosa sa javnoscu
24.06.2021
Odluka o prihvatanju cijene za kosenje trave
11.06.2021
Obavještenje ponuđačima
07.06.2021
Odluka o prihvatanju cijene za redovan servis sluzbenih automobila
07.06.2021
Odluka o prihvatanju cijene za redovan servis i bazdarenje kolske vage
07.06.2021
Odluka o prihvatanju cijene za nabavku usluge DDD
24.05.2021
Odluka o prihvatanju cijene za pruzanje usluge interne revizije
24.05.2021
Odluka o prihvatanju cijene za pruzanje revizije finasnijskih izvjestaja za 2021
24.05.2021
Odluka o prihvatanju cijene za odrzavanje knjigovodstvenog programa i veb sajta
17.05.2021
Odluka o ponistenju postupka - nabavka tarupa
17.05.2021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - nabavka hemikalija
07.05.2021
Odluka o prihvatanju cijene - video-nadzor
22.04.2021
Odluka o prihvatanju cijene za angazovanje kamiona kipera
12.04.2021
Odluka o prihvatanju cijene za nabavku šljunka
22.03.2021
Odluku o prihvatanju cijene za pružanje advokatskih usluga
18.03.2021
Izmjena i dopuna br. 1 plana nabavke za 2021. godinu
26.02.2021
Odluka o prihvatanju cijene - hemikalije za prečistač
11.02.2021
Odluka o prihvatanju cijene za uslugu čišćenja objekta na deponiji
01.02.2021
Odluka o prihvatanju cijene za nab sredstava za ciscenje
01.02.2021
Odluka o prihvatanju cijene za nabavku kancelarijskog materijala
25.01.2021
Plan nabavke za 2021. godinu
15.12.2020
Odluka o prihvatanju cijene - hemikalije za prečistač
30.11.2020
Odluku o prihvatanju cijene za ZNR opremu
25.11.2020
Odluka o prihvatanju cijene - upotrebna dozvola za precistac
25.11.2020
Odluka o prihvatanju cijene za redovan servis kamiona
09.11.2020
Odluka o prihvatanju cijene za nabavku guma za kamion
06.11.2020
Odluku o prihvatanju cijene za uslugu osiguranja
28.10.2020
Odluka o prihvatanju cijene za nabavku polovnih racunara
23.10.2020
Odluka o prihvatanju cijene za advokatske usluge
13.10.2020
Odluka o prihvatanju cijene za usluge izrade elaborata za pribavljanje dozvole za UO
12.10.2020
Odluka o prihvatanju cijene za uslugu sistematskog ljekarskog pregleda radnika
12.10.2020
Odluka o prihvatanju cijene za uslugu generalnog ciscenja kancelarija na deponiji
09.10.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
06.10.2020
Odluka o usvajanju zalbe - Aneks 2 dio B ZJN - advokatske usluge
30.09.2020
Odluka o prihvatanju cijene - djelimicno uredjenje starog odlagalista
29.09.2020
Odluka o prihvatanju cijene za usluge izrade elaborata o efikasnosti precistaca
23.09.2020
Javni poziv za dostavljanje ponuda za advokatske usluge po tuzbi Opstine Celic
23.09.2020
Odluka o prihvatanju cijene za usluge zastite na radu i zastite od pozara
11.09.2020
Odluka o prihvatanju cijene - sanacija dijela interne saobracajnice
12.08.2020
Odluka o prihvatanju cijene za popravku kvara na kolskoj vagi na deponiji
05.08.2020
Odluka o prihvatanju cijene - servis sistema rasvjete na deponiji
29.07.2020
Odluku o prihvatanju cijene za očitavanje tahografa
20.07.2020
Odluka o prihvatanju cijene - savjetovanje u oblasti odnosa sa javnoscu
20.07.2020
Odluka o prihvatanju cijene - kosenje trave
02.07.2020
Odluka o prihvatanju cijene za geodetsko snimanje
30.06.2020
Odluka o prihvatanju cijene za nabavku CAD programa
25.06.2020
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma
28.05.2020
Odluka o prihvatanju cijene za redovan servis sluzbenih automobila
28.05.2020
Odluka o prihvatanju cijene za redovan servis i bazdarenje kolske vage
28.05.2020
Odluka o prihvatanju cijene za pruzanje usluge interne revizije
28.05.2020
Odluka o prihvatanju cijene za pruzanje revizije finansijskih izvjestaja za 2020
28.05.2020
Odluka o prihvatanju cijene za nabavku polovnog racunara
25.05.2020
Odluka o prihvatanju cijene za Izradu akta o analizi ispunjenosti uslova za radna mjesta sa uvecanim trajanjem staza osiguranja
22.01.2020
Plan nabavke za 2020 godinu
17.12.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavku i ugradnju originalnih rezervnih dijelova za Komatsu građevinskih mašina
06.06.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju sanitarne ćelije broj 3
06.06.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nadzor nad izgradnjom sanitarne ćelije broj 3
29.05.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
28.03.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
21.02.2019
Nabavka i zamjena motora mašine za sabijanje otpada (kompaktor)
11.02.2019
Plan nabavke za 2019. godinu
04.01.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
22.11.2018
PLAN NABAVKE ZA 2018 godinu - Izmjena i dopuna
15.09.2018
Realizacija ugovora
14.03.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
31.01.2018
Plan nabavke za 2018 godinu
10.11.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju dijelova za popravku buldožera.
12.06.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga monitoringa životne sredine
16.05.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku mikrobioloških preparata
16.05.2017
Odluka o izboru najpovoljijeg ponjuđača za izradu tehničko-ekonomske studije
24.04.2017
Plan nabavke JP EKO-DEP za 2017
22.04.2016
Odluka o otkazivanju postupka nabavke preparata za neutralizaciju neprijatnih mirisa
18.01.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavku i ugradnju originalnih rezervnih dijelova za popravku buldozera - Komatsu D65PX-15E0
02.11.2015
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Glavnog projekta reciklažnog dvorišta u sklopu Regionalne sanitarne deponije „Brijesnica“ u Bijeljini, sa revizijom
14.09.2015
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke po proceduri konkurentskog zahtjeva za izradu Glavnog projekta drugostepenog postrojenja za prečišćavanje procjednih voda iz tijela deponije na Regionalnoj sanitarnoj deponiji „Brijesnica“ u Bijeljini, sa revizijom
05.06.2015
Plan nabavke za 2015.